FDU prava 25 mensie

Deň onko-prevencie

Sme radi, že môžeme prispieť k onko-prevencii, ktorú organizuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici🩺
Podujatie bude moderátorsky sprevádzať študentka katedry herectva,🎤Martina Chmelanová. S hudobným výstupom sa predstavia Sisa Sklovská, ktorá vyučuje muzikálový spev a Martin Vetrák, študent Katedry vokálnej interpretácie, 🔵Fakulta múzických umení.🎶
Ozvučenie zabezpečí technik z 🔴Fakulty dramatických umení,🎧Jozef Mituch.

PROGRAM:
Od 12:00 do 18:00 h Vám pracovníčky RÚVZ poskytnú:
✅ poradenstvo v prevencii rakoviny pľúc, hrubého čreva a konečníka, prsníka, krčka maternice a semenníkov
✅ vyšetrenie cholesterolu, meranie tuku v tele
✅ stanovenie množstva CO vo vydychovanom vzduchu pre fajčiarov
PROGRAM od 15:00 do 18:00 h:
🔵 otvorenie
🔵 detský folklórny súbor Radosť, tanečné štúdio POUS,
🔵 nácvik správneho merania krvného tlaku v domácom prostredí, prvá pomoc, pri domácich úrazoch (študenti FZ SZU BB),
🔵 tvorivé dielne pre deti (študentky PF UMB BB),
🔵 ukážka cvičení pre sedavé zamestnanie s kondičným trénerom Mgr. Kristianom Bakom (FF UMB BB),
🔵 krátke vstupy s odborníkmi FNsP F. D. Roosevelta BB,
🔵 súťaže o malé ceny od partnerov podujatia,
🔵 Sisa Sklovská a Martin Vetrák,
🔵 na záver podujatia možnosť stretnúť sa s Matejom Tóthom.
Programom bude sprevádzať Martina Chmelanová z Akadémie umení FDU BB, ozvučenie zabezpečuje Jozef Mituch.
Partneri podujatia:
LIGA PROTI RAKOVINE (LPR), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Slovenská zdravotnícka univerzita, Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Banská Bystrica, RTVS, Rádio Regina Stred, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, Marila.sk, Europa SC.
onko prevencia