FDU prava 25 mensie

Deň otvorených dverí

8. marca 2023 vás srdečne pozývame na DOD na FDU 🎬🎭🎤🎥
Program:
→ 09:00 - 09:30 - privítanie všetkých uchádzačov vedením
Fakulty dramatických umení
→ Oboznámenie o možnostiach štúdia na FDU AU
→ Prehliadka priestorov FDU
→ Stretnutie uchádzačov s vedúcimi katedier a pedagógmi
jednotlivých študijných programov – informácie o študijných programoch, priebeh prijímacích pohovorov a pod.
→ Možnosť zhliadnutia vyučovacieho procesu na FDU AU –
otvorené učebne
Tešíme sa na vás ☺️
FDU DOD 2023