FDU prava 25 mensie

Diskusia Visegrad Fund → Ako na grant?

Pozývame Vás na neformálny diskusný formát 🍀Raňajky v Ďatelinke, Visegrad Fund → Ako na grant?
Stretneme sa 21. novembra → 10:00 h. v priestoroch Divadla AU, na Fakulte dramatických umení, AU BB.

HOSTIA : Projektová manažérka a manažér Visegrad Fund → Lenka Bučková → Martin Marciňa
TÉMA: Ako na grant? Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave, ktorej hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu. Na podporu umenia a kultúry slúžia Grantové programy a Rezidenčné programy pre umelcov. Diskusiou Raňajky v Ďatelinke chceme priblížiť fungovanie vyšehradského fondu a jeho grantových schcém v oblasti divadla, filmu, hudby, literatúry, produkcie výtvarného, či performatívneho umenia v kultúrnych inštitúciách.
21. november 2023 → 10:00 h.
BUDOVA DIVADLA AU BB, VEĽKÁ DIVADELNÁ SÁLA, Horná 3830, 974 01 Banská Bystrica. Katedra intermédií, digitálnych médií a priestorovej tvorby Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v BB

Koordinuje → Mgr. art. Gabriela Birošová
→ Diskusia je určená nielen študentstvu celej Akadémie umení, ale aj širokej verejnosti. Všetci ste vítaní.
→ Vstup je voľný.
fb event 🙂

Ranajky vDatelinke poster