FDU prava 25 mensie

Divadlo pre 21. storočie

Divadlo pre 21. storočie
20. ročník medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie
24. - 25.11.2023 (piatok - sobota)
Aké osobnosti, teórie a prax ovplyvnili formovanie scénického umenia na počiatku nového milénia? Mení sa podstata divadla vplyvom doby? Aké je dnešné divadlo, aké osobnosti, súbory, postupy či témy v ňom máme, ako a aké hodnoty súčasné divadlo tvorí a reflektuje? Pozoruhodné môžu byť nové iniciatívy, ktoré sa práve zjavujú, ale aj ich komparácie so staršími divadelnými osobnosťami, umeleckými smermi, školami, ktoré stále znova vstupujú do diskurzu s divadelnými generáciami. Dokáže súčasné divadlo sprostredkovať zrozumiteľné obsahy? Potrebuje nové divadlo nového diváka? Odpovede nielen na tieto otázky sa stanú predmetom reflexie a výskumu témy „Divadlo pre 21. storočie“, ktorá sa stala kľúčovou pre jubilejný, 20. ročník projektu.

Program piatok
10:30 - 11:00 Privítanie účastníkov
11:00 - 12:30 Blok vedie Miloš Mistrík
12:45 – 14:00 Obedná prestávka
14:00 – 14:30 Keynote speech
14:30 – 16:15 Blok vedie Elena Knopová
16:15 – 16:30 Krátka prestávka
16:30 – 18:00 Blok vedie Matúš Oľha
19:00 – 20:00 Divadelné predstavenie (monodráma) Stephen Chbosky: Charlieho malé tajomstvá

Program sobota
10:00 – 12:00 Blok vedie Peter Himič
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 15:30 Časť venovaná doktorandom, Blok vedie Elena Knopová
15:30 – 16:00 Záverečná zhrňujúca diskusia

21. - 23. 11. 2023 (utorok – štvrtok)
Workshop Tvorivé zdroje performera
Lektori Andrej Kalinka a Milan Kozánek
Vždy o 10:00 - 13:00 hod. a o 14:00 - 17:00 hod.
Fakulta dramatických umení AU, miestnosť č. 222 (pohybovka)
Prihlasovanie na workshop bolo ukončené 8.11.2023
kontaktná osoba: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Workshop je zameraný na potenciál tvorivého zdroja performera už priamo v procese tvorby. Jednou z úloh bude hľadanie zdrojov pre tvorivý proces, ktoré umožňujú otvoriť cesty k rozličným postupom a neprebádaným prepojeniam umeleckého materiálu. Počiatočné impulzy budú vychádzať z anatómie pohybu a tela, z hry na hudobných nástrojoch, z práce s textom alebo tiež výtvarným objektom a materiálom. Pri práci s každou z týchto zložiek má nezastupiteľné miesto rytmus, a preto v priebehu rôznych fáz workshopu bude tento aspekt rozvíjaný.

23. 11. 2023 (štvrtok)
Masterclass Viliama Dočolomanského
Lektor Viliam Dočolomanský
17:00 – 20:00 hod.
Fakulta dramatických umení AU, Divadlo Akadémie umení – veľká sála
Viliam Dočolomanský je uznávaný a oceňovaný režisér a umelecký riaditeľ medzinárodného divadelného štúdia Farma v jeskyni, ktoré sa zameriava na tvorbu, vývoj a výskum ľudského prejavu. Súčasná tvorba súboru prekračuje hranice žánrov fyzického, tanečného či hudobného divadla. Vychádza z dlhodobého výskumu, ktorý je zameraný na odovzdávanie ľudskej skúsenosti za hranicami slov a limitov bežného chápania(napr. odkazy na menšinové kultúry, hudbu, fyzický prejav, atmosféru a skutočnosti spojené s konkrétnym miestom. Masterclass má formu interaktívnej prednášky spojenej s premietaním a diskusiou.

Program konferencieProgramme ENG
AbstraktyAbstracts ENG

 TK 23 plagat web page 0001