FDU prava 25 mensie

Umenie živých slov

UMENIE ŽIVÝCH SLOV
Hudobno–poetický program, ktorý sa uskutoční 8. apríla 2024 o 13:00 h. v Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne.
Je zameraný na prezentáciu súčasnej poetickej a prozaickej tvorby.
Okrem umeleckého zážitku má vzdelávací rozmer. Ponúka inšpiráciu prostredníctvom ukážok pre všetkých, ktorí sa venujú prednesu a súčasne prispieva k popularizácii umeleckého slova.
V rámci programu sa predstavia študenti Katedry herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Teší nás, že naše Memorandum o spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom napĺňa svoju podstatu a od roku 2021 je prínosné pre obe strany prostedníctvom živej spolupráce vo viacerých spoločných aktivitách.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partner: Fakulta dramatických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici
Umenie zivych slov2024