FDU prava 25 mensie

Dni archívneho filmu

Medzinárodný vzdelávací seminár

2. DNI ARCHÍVNEHO FILMU – ARCHÍV, HISTÓRIA, PAMÄŤ

Banská Bystrica, 8. – 12. apríl 2024

Dni archívneho filmu je výberová prehliadka filmov, spojená s medzinárodným vzdelávacím podujatím na tému – Archív, história, pamäť.

Druhý ročník podujatia prinesie originálne snímky súčasných režisérov, ktorí využívajú nájdené, resp. archívne filmové materiály ako základ pre tvorbu vlastných strihových filmov. Vracajú sa v nich do minulosti, vypovedajú o zlomových historických, ale aj obyčajných každodenných udalostiach, nezriedka cez konkrétne príbehy jednotlivcov. Projekcie doplnia prednášky a diskusie o témach a tvorivých prístupoch pri práci s archívnym filmovým materiálom. Podujatie sa uskutoční za osobnej účasti významných režisérov a osobností súčasného filmu.

Tematicky zamerané prednáškové masterclassy, prezentácie, tvorivé dielne a sprievodné podujatia sa uskutočnia – v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení a Filmového klubu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Každé filmové pásmo v programe bude tvoriť dvojprogram, v rámci ktorého by sa mali jednotlivé časti dialogicky dopĺňať alebo aj názorovo, tvorivo si protirečiť. Pozvaní filmoví historici zabezpečia úvody a diskusie o filmoch s divákmi. Každý zo súčasných filmov osobne uvedú pozvaní režiséri a zároveň budú viesť diskusie o vlastných filmoch s divákmi.

Snahou organizátora je priblížiť režijné metódy a interpretačné spôsoby práce s archívnym filmovým materiálom odbornej i laickej verejnosti. Jednak cez rozprávanie o jednotlivých filmoch a tvorivých metódach, a tiež cez reflexiu zlomových historických okamihov a ich dopadov na osobnú skúsenosť, pamäť jednotlivca či kultúrnu pamäť spoločnosti.

Organizátor: Bratislava Film Academy, o.z.; Hlavný partner: Slovenský filmový ústav, Fakulta dramatických umení Akadémia umení v Banskej Bystrici; Partneri: Národní filmový archív (Praha), Múzeum SNP, Filmový klub v Múzeu SNP, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v. v. i., Cinemateca Brasileira, FilmWorx Studios; Podujatie finančne podporili: Audiovizuálny fond, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

DniArchivnehoFilmu2024