FDU prava 25 mensie

Slovak Film Harvest 2021 - online

V dňoch 22. novembra 2021 až 19. decembra 2021 sa v USA a Kanade uskutoční 2. ročník prezentácie slovenskej kinematografie pod názvom Slovak Film Harvest 2021 – online. Slovak Film Harvest je najrozsiahlejšia prehliadka (čo sa počtu týka) slovenského filmu v USA a Kanade, ktorá sa tento rok kvôli epidemiologickým opatreniam uskutoční online. Program tejto online prehliadky sa opiera o výber medzinárodne a národne najúspešnejších titulov, ktoré v súčasnosti a v nedávnej minulosti reprezentovali alebo reprezentujú slovenský film na prestížnych zahraničných i domácich festivaloch.

Podujatie organizačne zabezpečuje občianske združenie Film Institute, v zastúpení producenta Petra Neveďala a dramaturgicky Martina Palúcha, obaja sú pedagógmi na FDU AU BB.

Slovak Film Harvest 2021 – online v jednom mesiaci sprístupní kolekciu vyše štyridsiatich pôvodných titulov. Okrem hraných, dokumentárnych, či študentských filmov sa pri príležitosti stého výročia vzniku národnej kinematografie do programu dostal aj výber zo zlatého fondu slovenskej kinematografie. Tvoria ho štyri klasické tituly pochádzajúce zo zbierkového fondu Slovenského filmového ústavu – Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko, 1969), Ľalie poľné (r. Elo Havetta, 1972), Ružové sny (r. Dušan Hanák, 1976) a Noční jazdci (r. Martin Hollý, 1981).

V programe uvidíte tiež filmy, na ktorých tvorbe sa podieľali pedagógovia, študenti i absolventi FDU AU BB.

https://www.filminstitute.sk/slovak-film-harvest-v-usa-a-kanade/

slovak film harvest FULL

Spracovala Soňa Kočanová 15. novembra 2021