FDU prava 25 mensie

Dosky 2023 pre Richarda Sanitru a Máriu Knoppovú

Cenu DOSKY za mimoriadny počin v činohernom divadle získalo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) a kolektív tvorcov inscenácie SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času.
Medzi protagonistami inscenácie, ktorí spolu s riaditeľom divadla osobne prevzali cenu, boli aj pedagóg a doktorandka FDU - Richard Sanitra a Mária Knoppová.
Srdečne blahoželáme 👏🍀
Anketu DOSKY vyhlasuje Asociácia súčasného divadla. Ceny DOSKY sa udeľujú od roku 1996 a sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku vo všetkých žánroch.
dosky smekrajina 2023