FDU prava 25 mensie

Lukáš Frankovič ocenený na Hviezdoslavovom Kubíne 1. miestom a Zlatým pásmom

Lukáš Frankovič, poslucháč katedry herectva na FDU, získal 1. miesto a Zlaté pásmo v 5. kategórii (poézia) na 68. ročníku Hviezdoslavho Kubína.
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a
dospelých sa konala v termíne 22. - 25. jún 2022. Lukáš sa prezentoval 24. júna 2022 s interpretáciou textu Pavla Suržina - Spln duše (výber). 
Blahoželáme! 👏
Výsledková lista

Lukáš Frankovič počas interpretácie textu Pavla Suržina - Spln duše
Foto Michal Lašut

Lukas Frankovic Hviezdoslavov Kubin 2022