FDU prava 25 mensie

Študenti na festivale Dotyky a spojenia

Študenti reprezentovali fakultu na divadelnom festivale Dotyky a spojenia v Martine, ktorý sa konal v termíne 19. - 24. júna 2023.
Predstavili sa troma inscenáciami:
→ 19. júna 2023 - Peter Palik a kol.: Hrubé čiary - true story
→ 20. júna 2023 Paweł Demirski: Hry pre dospelých
→ 23. júna 2023 - Karol Horák: La musica