FDU prava 25 mensie

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium 2022/2023

Informácie k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium v akademickom roku 2022/2023 → TU