FDU prava 25 mensie

Výsledky prijímacieho konania FaTRaS Filmová dokumentárna tvorba 2023/2024

Informácie k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium v akademickom roku 2023/2024 → TU