FDU prava 25 mensie

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/vedúca katedry Dokumentárnej tvorby