FDU prava 25 mensie

Usmernenie dekana k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby