FDU prava 25 mensie

Obchodno verejná súťaž na prenájom priestorov za trhové ceny