FDU prava 25 mensie

Vyhodnotenie výberového konania na VŠ pedagógov, feb. 2022