FDU prava 25 mensie

Usmernenie dekana FDU č. 2/2022 k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby na fakulte pre ŠP I. II. III. stupňa