FDU prava 25 mensie

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia

Dekan Fakulty dramatických umení AU BB vyhlasuje termín podávania prihlášok na magisterský stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 v:
Študijnom odbore: Umenie
Študijnom programe: Divadelné umenie
Špecializácia – Herectvo a Divadelná dramaturgia a réžia