FDU prava 25 mensie

Posledná rozlúčka so Zuzkou Ogurčákovou

S hlbokým žiaľom sme prijali správu, ktorá nás všetkých veľmi zasiahla. Život Zuzky Ogurčákovej, našej šikovnej a talentovanej študentky, tragicky vyhasol v nedeľu 18. septembra 2022.
Zuzka FDU často reprezentovala na národnej i medzinárodnej úrovni a získala mnohé ocenenia. Už na začiatku nového akademického roka sme rátali s jej prítomnosťou, ľudskosťou, srdečnosťou, profesionalitou a umeleckou prezentáciou.
Zuzi, stále nemôžeme uveriť tomu, že už sa neuvidíme, že už medzi nás neprídeš... Budeš nám veľmi, veľmi chýbať... Ty ako človek a tiež Tvoj nesmierny talent.
Veľká česť Tvojej pamiatke 🖤

Posledná rozlúčka sa bude konať 22. septembra v Spišskej Novej Vsi
parte