FDU prava 25 mensie

Kandidátske listiny za FDU na členov Akademického senátu AU BB

KANDIDÁTSKA LISTINA kandidátov na členov Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za Fakultu dramatických umení AU:
- študentská časť
- zamestnanecká časť