FDU prava 25 mensie

Študenti FDU na Podebradských dňoch poézie

Študenti FDU na Podebradských dňoch poézie

Podebradské dni poézie
60. ročník medzinárodného festivalu prednesu poézie a prózy
27.-30.4.2023
PODĚBRADY (CZ)

Študenti katedry herectva FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici sa koncom apríla zúčastnia 60. jubilejného ročníka renomovaného medzinárodného festivalu Podebradské dni poézie, aby prezentovali svoje interpretačné umenie prostredníctvom umeleckých vystúpení v rámci Fóra prednesu poézie a prózy II.kategórie.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke združenia SLOVO a HLAS ako hlavného organizátora festivalu http://slovoahlas.cz/