FDU prava 25 mensie

Memorandum o spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici

S Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici študenti a absolventi FDU AU BB spolupracujú už roky. Mnohým študentom a absolventom katedry Herectva a katedry Dramaturgie, réžie a teatrológie sú priestory vily Dominiky dôverne známe. Tešíme sa, že sme túto spoluprácu spečatili aj oficiálne podpísaním Memoranda o spolupráci 16. novembra 2021 a už pri tejto príležitosti Ľubomír Viluda, dekan FDU AU BB, hovoril s Ivetou Škripkovou, riaditeľkou divadla, o plánovaných spoločných aktivitách a projektoch v kalendárnom roku 2022.

Najbližšou spoločnou akciou, happeningom na námestí v Banskej Bystrici, bude 20. novembra Noc divadiel 2021 / 13 725 bielych krížov. Ivete Škripkovej ďakujeme tiež za októbrový workshop Tvorivého písania, ktorý sa konal v rámci medzinárodného festivalu vysokých umeleckých škôl, ktorý organizuje FDU AU BB, Artorium Reštart 2021.

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici je profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň, ktorá pôsobí na slovenskej kultúrnej scéne od roku 1960. Jeho zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Tvorí a verejne predvádza divadelné diela pre všetky vekové kategórie, od batoliat po dospelých. Súčasne je hlavným organizátorom medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých v Banskej Bystrici a v okolí, Bábkarská Bystrica TOUR. Pojem Rázcestie vymedzuje, aké divadelné vyjadrovacie prostriedky divadlo využíva v praxi, nie je klasickým bábkovým divadlom, okrem bábky volí rôzne formy synkretického a alternatívneho divadla, vo svojej umeleckej a autorskej tvorbe hľadá súčasný divadelný jazyk.

pdfMemorandum s BDNR

Spracovala Soňa Kočanová 18. novembra 2021