FDU prava 25 mensie

13. 725 BIELYCH KRÍŽOV pietna spomienka na obete Covidu v rámci Noci divadiel 2021

V sobotu 20. novembra 2021 bude Fakulta dramatických umení opäť súčasťou Noci divadiel nielen streamovaním predstavenia Divadla Akadémie umení v Banskej Bystrici, ale taktiež sa študenti a pedagógovia FDU AU BB pripoja k pietnej spomienke 13. 725 BIELYCH KRÍŽOV.

Z iniciatívy Bábkového divadla na Rázcestí sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici uskutoční v čase od 16:00 - 20:00 hod. pietna spomienka 13. 725 BIELYCH KRÍŽOV (ku dňu 18. 11. 2021 o 10:22 hod.) Počas pietnej spomienky kriedovým sprejom vytvoríme 13. 725 malých bielych krížov na dlažbu námestia ako spomienku na obete Covidu od počiatku pandémie na Slovensku. Lúčenie sa s našimi blízkymi je dôležitým rituálom. Chceme sa venovať tomuto rituálu, aby sme obrátili pozornosť na konečnosť ľudského života, na obrovské straty, ktoré prežíva veľa rodín a celá naša spoločnosť v súvislosti s pandémiou. A to práve v tomto čase, kedy silnejú útoky na zdravotníkov/zdravotníčky, akceleruje sa násilie kvôli očkovaniu a vrcholné orgány štátnej moci nevenujú dostatočnú pozornosť tomuto tichému neviditeľnému zápasu o prežitie celého Slovenska.

Touto akciou BDNR nadväzuje na zahraničné pietne akcie, ktoré sa uskutočňujú v spolupráci s umelcami a združeniami po celom svete, napr. pietna akcia v marci 2021 na Staromestskom námestí v Prahe 25 000 krížov, ktorú organizovalo združenie Milion chvilek pro demokracii. Podobné akcie sa konali v ďalších dvadsiatich českých mestách. Na Slovensku vznikla iniciatíva Skutočné obete, ktorá sprítomňuje bolesť a smútok za obete Covidu sadením líp. V súčasnosti je na celom svete viac ako 5 miliónov obetí, čo je počet obyvateľov celého Slovenska.
K pietnej spomienke sa pripojili banskobystrické kultúrne inštitúcie Štátna Opera a Akadémia umení v Banskej Bystrici. Počas akcie budú členovia umeleckého súboru BDNR a študentka katedry Herectva Martina Chmelanová čítať výpovede pozostalých, lekárov/lekárok, aj osobné spovede blízkych obetí Covidu. Zaznejú árie v podaní zúčastnených umelcov a umelkýň zo Štátnej opery a Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Pietna spomienka sa koná v Banskej Bystrici po prvý raz na Slovensku. Ďakujeme vedeniu mesta za podporu a súčinnosť.

Akciu organizujeme v rámci Noci divadiel. Zriaďovateľom BDNR je Banskobystrický samosprávny kraj.
BIELY KRÍŽ JE PRÍBEHOM KAŽDÉHO A KAŽDEJ Z NÁS.
Bábkové divadlo na Rázcestí
Mesto Banská Bystrica
Štátna opera Banská Bystrica
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Video: Valery Neskaradziany
Fotogaléria z podujatia