FDU prava 25 mensie

Divadelný knižný trh

1. KNIŽNÝ DIVADELNÝ TRH na Slovensku bude v Štúdiu 12.
6 slovenských vydavateľstiev divadelnej literatúry!
👉POMOC UKRAJINE
Výťažok z predaja publikácií venujú usporiadatelia na pomoc Ukrajine prostredníctvom neziskovej organizácie Človek v ohrození.
🙏Príďte, pomôžete!
Srdečne vás pozývame. Čaká na Vás pútavý program:
Piatok 25. 3. 2022 17.00 hod.
Fakulta dramatických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici
Umenie živého slova
Medzinárodnými festivalmi niekoľkonásobne ocenené umelecké prednesy študentiek Katedry herectva Fakulty dramatických umení AU BB.
Zuzana Ogurčáková prednesie text Jany Beňovej Kam do mesta a Eva Gribová prednesie text Daniila Charmsa Osud profesorovej ženy.
Piatok 25. 3. 2022 18.00 hod.
Asociácia Corpus
Edícia PLEROMA vydavateľstva Asociácia CORPUS
Autor a prekladateľ Robo Švarc je v kontexte slovenskej filozofickej estetiky ojedinelým fenoménom. V rámci diskusie uvedie svoju esejistickú štúdiu NON EXIT a preklad knihy uznávaného švajčiarskeho režiséra, esejistu, dramatika a filmára Mila Raua Kongo Tribunál.
Piatok 25. 3. 2022 19.00 hod.
Drewo a srd.
Moc a násilie ako faktory deštruktívnosti v dráme Sarah Kane Spustošení
Ťažisko prednášky tvoria štruktúra a dôsledky fenoménov moci a násilia, ako ich stvárňuje a reflektuje Sarah Kane v dráme Spustošení (Blasted, 1995). Prednášku povedie Mgr. Peter Brezňan, PhD., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta UKF v Nitre.
Sobota 26. 3. 2022 17.00 hod.
Divadelná fakulta VŠMU
Inscenované čítanie modernej maďarskej drámy
CUV VŠMU momentálne pripravuje publikáciu Antológia modernej maďarskej drámy. Na divadelných knižných trhoch máte možnosť vypočuť si úryvky z vybraných dramatických textov tejto publikácie v podaní študentiek a študentov Divadelnej fakulty VŠMU. Inscenované čítanie pripravili Karol Rédli (preklad) a Marek Lupták (réžia).
Sobota 26. 3. 2022 18.00 hod.
Ústav divadelnej a filmovej vedy - ÚDFV SAV
Divadlo vo vede
I. blok: Miloš Mistrík a Michaela Mojžišová priblížia výrazné osobnosti svetového divadla Jacquesa Dalcrozea – skladateľa, hudobníka a hudobného pedagóga, a Petra Konwitschneho – renomovaného európskeho operného režiséra.
II. blok: Dagmar Podmaková predstaví chystanú publikáciu o 100 rokoch SND, v ktorej sa venuje inscenáciám a tvorcom našej prvej scény. Karol Mišovic predstaví publikáciu Témy na okraji záujmu? a posunie pozornosť na našu prítomnosť. Diskusiu povedie Elena Knopová.
Sobota 26. 3. 2022 19.00 hod.
Divadelný ústav
Viliam Klimáček 9 hier o slobode
Slávnostná prezentácia publikácie
Nová kniha Divadelného ústavu obsahuje popri deviatich zaujímavých hrách slovenského dramatika aj jeho esej o politickom divadle a odbornú štúdiu Juraja Šebestu. Knihu predstaví sám autor v rozhovore s Marekom Godovičom.