FDU prava 25 mensie

19. ročník medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie s názvom „Divadlo a rozhrania"“

Srdečne Vás pozývame na 19. ročník medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie s názvom „Divadlo a rozhrania“. Konferencia sa uskutoční 25. a 26. novembra 2022 v Banskej Bystrici, na Fakulte dramatických umení Akadémie umení.

Program
            → v slovenskom jazyku
            → english version

Divadlo sa ako syntetické umenie a zároveň proces dialogickej komunikácie neustále nachádzalo a nachádza na variabilných interaktívnych rozhraniach–sinými druhmi umenia, kultúrnymi a spoločenskými oblasťami, médiami, ale aj vedami, ako sú sociológia, psychológia, antropológia, kulturológia, politika, terapia, ekológia, vzdelávanie apod. Ako živé umenie veľmi aktívne a prirodzene transformovalo hranice medzi umením, spoločnosťou, prírodou, rôznorodými arteficiálnymi technológiami či rodovými určeniami. Divadlo do týchto oblastí presahuje, zasahuje, ovplyvňuje ich, čerpá z nich, osvojuje a prispôsobuje si pôvodne divadlu cudzie prvky a následne modeluje umelecko-spoločenský diskurz. Vznikajú nové alebo modifikované postupy, obsahy, techniky, formy, environmenty v najširšom zmysle tohto slova. Z perspektívy nedávnych skúseností nás zaujíma aj otázka (straty) živosti divadla pod vplyvom krízy prirodzeného ľudského a spoločenského enviromentu, divadelnej komunikácie na diaľku (tzv. divadla bez divadla a divadla bez diváka), ale tiež vynaliezavé inovácie ako reakcie na tento stav. Čoraz častejšie sa stretávame s artikulovaním znepokojenia zo straty divadelnej pospolitosti týkajúcej sa odumierania dialógu a monologickej sebestačnosti. Konferencia otvára priestor humanitným a divadelným vedcom, pedagógom, kritikom,tvorcom a študentom doktorandského stupňa.

Cieľom konferencie je priniesť a porovnať medzinárodné poznatky o divadle ako širšie chápanom scénickom umení z viacerých perspektív, ktoré v súčasnej online a digitálnej kultúrnej etape nadobúdajú ďalšie nové kontexty a vyžadujú zo strany tvorcov, divákov i teoretikov často vlastné kreatívne riešenia.

Foto z podujatia (autor Gabriela Birošová) ↓

Divadlo a rozhrania plagat