FDU prava 25 mensie

Workshop pod vedením Anny Čonkovej

Dňa 1. marca 2023 sa na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulte dramatických umení, Katedre herectva uskutočnil intenzívny workshop združenia ooo pod vedením umelkyne Anny Čonkovej.
Workshop bol špeciálne cielený na analýzu a interpretáciu vybraných diel slovenského konceptuálneho umelca Milana Adamčiaka.
Workshop je súčasťou série Nové uši: Workshopy súčasnej hudby združenia ooo. Workshop je súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Anna Čonková (*1986) je experimentálna hudobníčka a divadelná a filmová herečka. Je absolventka herectva alternatívneho a bábkového divadla na DAMU Praha. Pôsobila v Bratislavskom bábkovom divadle a v ďalších kamenných a alternatívnych súboroch. Od roku 2015 rozvíja popri herectve aj autorský hudobný projekt Stavros Papadopulos skúmajúci ľudský hlas v rôznych subjektovo-objektových konšteláciách a iné autorské zvukové aktivity. Realizuje workshopy zamerané na interpretáciu zvukovej poézie a rozšírené hlasové techniky.
Milan Adamčiak (1946 – 2017) bol konceptuálny umelec, autor vizuálnej a zvukovej poézie, hudobník, skladateľ, performer, muzikológ a vysokoškolský pedagóg. Zásadne formoval podobu súčasného umenia na Slovensku od 60. rokov 20. storočia. V roku 2017 Slovenská národná galéria realizovala umelcovu sólo retrospektívnu výstavu Adamčiak, začni!. Jeho diela boli vystavované a uvádzané po celom svete (Praha, Viedeň, Tokio, New York a iné.)
Združenie OOO vzniklo na jar 2020 ako špecializovaný priestor pre sound art, performatívne umenie a intermédiá. Za necelé 3 roky má za sebou množstvo autorských, kurátorských a organizačných aktivít, medzi nimi napr. organizáciu každoročného podujatia JAMA, organizáciu medzinárodnej kolektívnej výstavy Stratený človek v kurátorskej koncepcii Lucie G. Stach, slovenskú premiéru a uvádzanie významného diela elektroakustickej hudby I Am Sitting in a Room amerického skladateľa A. Luciera, autorskú sériu Zvukové topografie zameranú na akustickú ekológiu, zvukové inštalácie POST a Zvukový atlas mosta či spoluprácu na dramaturgii projektu Trenčín EHMK 2026. Zakladajúcimi členmi sú hudobník a pedagóg Fero Király a kultúrna manažérka a performerka Eva Vozárová.
Foto: Gabriela Birošová