FDU+AU textbanner720

Významné ocenenie pedagóga Ivana Ostrochovského

Slovenské publikum mohlo vidieť Cenzorku prvýkrát počas slávnostného otvorenia festivalu Cinematik v Piešťanoch 14. septembra 2021.

V mene Akadémie umení srdečne blahoželáme k medzinárodnému úspechu slovenských filmových tvorcov.
Jedným z nich je náš pedagóg z katedry Filmovej a dokumentárnej tvorby, doc. Mgr. art. Ivan Ostrochovský, ArtD.

Dňa 11. septembra 2021 si na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach prevzali tvorcovia filmu Peter Kerekes a Ivan Ostrochovský Cenu za najlepší scenár /slovenská snímka Cenzorka./
Srdečne blahoželáme