FDU prava 25 mensie

Cena za mimoriadny prínos v oblasti divadla pre Miloša Mistríka

Laureátom Ceny za mimoriadny prínos v oblasti divadla sa stal prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., pedagóg FDU. Ocenenie od roku 2015 udeľuje Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov). Srdečne blahoželáme! 👏
Miloš Mistrík sa významným spôsobom pričinil o zviditeľnenie slovenskej divadelnej kultúry aj v zahraničnom kontexte a počas svojho kariérneho pôsobenia sa zaoberal a dodnes sa zaoberá predovšetkým dejinami divadla a drámy a francúzskym divadlom. Na svojom konte má tiež množstvo knižných publikácií.
Autorom výtvarného návrhu a realizácie artefaktu tohtoročnej ceny je slovenský scénický a kostýmový výtvarník, riaditeľ Umeleckých a dekoračných dielní SND, Peter Čanecký. Cenu odovzdala členka SC AICT, teatrologička Elena Knopová.
Viac na stránke Slovenskej akadémie vied.
Foto: Zuzana Timčíková