FDU prava 25 mensie

Divadelná dielňa 2023

Divadelná dielňa 2023 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.
Dôležitou projektovou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektormi zamerané na pochopenie základných tvorivých princípov divadla.

Odborné lektorky dielne:
Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
Mgr. art. Petra Kovalčíková, ArtD.

Termín konania: 2. – 3. 5. 2023
Miesto konania: Stredná odborná škola pedagogická s. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

Divadelná dielňa je výstupom Memoranda o vzájomnej spolupráci Fakulty dramatických umení a Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.
Informácie na webovej stránke TNOS
DIVADELNA DIELNA Kocanova Kovalcikova