FDU+AU textbanner720

Slávka Sedlačková a Andrej Bílik ako súčasť organizačno-umeleckého tímu na Mičinskom pitvore

Mičinský pitvor je divadelno - hudobný festival v uličkách dedinky Horná Mičiná neďaleko Banskej Bystrice, ktorého 6. ročník sa uskutočnil v termíne 12. - 14. júna 2021. Priniesol množstvo predstavení, koncertov, dielničiek i aktivít pre všetkých umeniachtivých, bez rozdielu veku a schopností. Zakladateľkou festivalu je Zuzana Kohútová a patrónkou Kristína Tormová.
Študenti Slávka Sedlačková, Andrej Bílik a tiež absolventi FDU opäť spolupracovali ako súčasť organizačno-umeleckého tímu.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Spracovala Soňa Kočanová 22. júna 2021