FDU prava 25 mensie

Eva Gribová, Zuzana Ogurčáková a Klára Novotná - ocenené študentky na medzinárodnom festivale Poděbradské dni poézie

Poděbradské dni poézie je tradičný festival, na ktorom dominuje umenie recitátorov zo Slovenska, Moravy a Čiech. Poslucháči Fakulty dramatickým umení Akadémie umení sa každoročne zúčastňujú medzinárodnej súťažnej prehliadky v rámci Fóra prednesu poézie a prózy. V česko-slovenskej konkurencii aj tento rok zaznamenali výrazné úspechy.

Kto raz zavíta do Poděbrad na spomínaný festival, odíde z neho očarený a spomienka je trvalá. Na tomto mieste padá dogma, že prednes je prežitá forma umeleckého vyjadrenia, ktorá bola v minulosti spájaná s totalitným režimom a preto je už prekonaná. Aj študenti, ktorí raz zažijú festivalové dianie presiaknuté emocionalitou, silou slova, mladou energiou i skvelými umeleckými výkonmi na českej aj slovenskej strane, túžia po opätovnom návrate do
prostredia, ktoré predstavuje fascinujúci svet emócií a dobíja tvorivou energiou. Po roku pandémie, kedy sa festival k smútku mnohých neuskutočnil, sa aktuálneho 58. ročníka zúčastnili študenti Roman Hargaš, Ivan Vanko, Mária Knoppová, Terézia Blahová, Eva Gribová, Zuzana Ogurčáková, Klára Novotná a Norbert Čabala.

V termíne od 24. - 27. júna 2021 na medzinárodnom fóre a zaznamenali študenti tieto úspechy:
Eva Gribová - Cena za mimoriadny umelecký výkon a Cena publika
Zuzana Ogurčáková - Cena Rozhlasu a televízie Slovenska
Klára Novotná - Cena za dramaturgiu

Aj z radov súčasnej mladej hereckej generácie sa vynárajú tí, ktorí prednes vnímajú ako svoj koníček. A práve medzi takými treba hľadať tých najlepších interpretov, ktorí pomáhajú poslucháčovi nájsť cestu ku krásnej literatúre a otvárať svet emócií, kúzla slova i mágie predstavivosti. Poděbrady sú tie, ktoré nám vždy pripomenú, že tento rozmer duchovna je v dnešnej dobe, ktorá speje k robotizácii a umelej inteligencii, nesmierne dôležitý a potrebný.

Spracovala Zuzana Budinská 28. júna 2021