FDU prava 25 mensie

Úspech na 56. Medzinárodnom festivale poézie

Medzinárodný festival poézie je sviatkom, ktorý každoročne spája interpretov krásneho slova z rôznych kútov Čiech, Moravy a Slovenska. Recitátori sa predstavujú a súťažia na zámku rodu Žerotínovcov vo Valašskom Meziříčí. Akadémia umení sa festivalu zúčastnila po prvýkrát a zaznamenala aj úspechy.

Vrcholová súťažná prehliadka sa uskutočnila v dňoch 21. - 23. októbra 2021. Počas dvoch dní privítala celkovo 27 interpretov zo slovenskej a českej strany. Súťaž je už tradične dvojkolová a atmosféra napínavá, lebo recitátori sú hneď po jednotlivých vystúpeniach hodnotení číselne a verejne. O postupe súťažiacich do druhého kola a záverečných výsledkoch rozhoduje sedemčlenná česko-slovenská porota. Hodnotenia sa ujali skúsení odborníci na čele s predsedom poroty, významným režisérom Českého rozhlasu, Alešom Vrzákom.

Poslucháčky herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení Eva Gribová a Zuzana Ogurčáková sa festivalu zúčastnili po prvýkrát.
Obidve naše dievčatá sa prebojovali až do 2. kola a po celkovom hodnotení si do Bystrice odniesli aj ocenenia.

Zuzana Ogurčáková získala 3. miesto v II. kategórii súťaže za interpretačný výkon textu Zuzany Beňovej – Kam do mesta a textu Miroslava Váleka – Afrika, Opakovanie ohňa (koláž básní).a Eva Gribová Cenu Jiřího Demla za svoj interpretačný výkon textu Daniila Charmsa - Osud profesorovej ženy.

Hlavným organizátorom súťaže je každoročne Kultúrne zariadenie mesta Valašské Meziříčí, garantom za slovenskú stranu Národné osvetové centrum, za českú stranu Národné informačné a poradenské stredisko pre kultúru.

Spracovala Zuzana Budinská 25. októbra 2021