FDU prava 25 mensie

Filip Jekkel na kurze hereckej techniky Practical Aesthetics

Doktorand Filip Jekkel sa v dňoch od 9. do 17.decembra 2021 zúčastnil intenzívneho hereckého tréningu zameraného na hereckú techniku Practical Aesthetics, ktorej sa venuje v rámci svojho doktorandského výskumu. Herecká technika vychádza z posledných poznatkov Konstantina Sergejeviča Stanislavského o fyzických konaniach a aktívnej analýze, uvedené poznatky však aktualizuje pre potreby súčasnej divadelnej a filmovej praxe. Tréning sa uskutočnil v Glasgowe v Škótsku na súkromnej hereckej škole Acting Coach Scotland, ktorá je jedinou inštitúciou v celej Európe, ktorá sa tejto technike venuje a má s ňou dlhoročné skúsenosti. Vedúcim tejto vzdelávacej inštitúcie je Mark Westbrook, ktorý Practical Aesthetics študoval priamo u jej zakladateľa Davida Mameta v New Yorku na Atlantic Acting School. Mark Westbrook vyštudoval aj Royal Conservatoire of Scotland a je držiteľom medzinárodnej kvalifikácie Performance coaching od Performance consultants International. Vyučuje tiež na Glasgow Academy of Musical Theatre Arts a medzi svojimi študentami má aj držiteľov medzinárodných prestížnych cien BAFTA a držiteľov Oscarov v rôznych kategóriách. Špecifikom hereckého tréningu bola skutočnosť, že celá herecká inštitúcia bola na daný týždeň vyhradená len na tento účel a Filip Jekkel bol jediným účastníkom tohto tréningu, teda mal výhradnú pozornosť všetkých lektorov. Vzdelávanie prebiehalo formou praktických hereckých cvičení, na ktorých je založená táto technika, teoretických prednášok o analýze dramatického textu a praktickej práce na konkrétnom fragmente dramatického textu, ktorý bol v posledný deň tréningu prezentovaný pred pedagógmi Acting Coach Scotland s následnou odozvou a diskusiou. Na celý tento proces mal Filip Jekkel prideleného hereckého partnera, ktorým bol pedagóg danej inštitúcie a dlhoročný divadelný a filmový herec Michael Allen. Získané poznatky plánuje následne aplikovať vo svojej hereckej praxi, ale aj v pedagogickom procese so študentami Akadémie umení v Banskej Bystrici na Fakulte dramatických umení.

Zahraničnú mobilitu z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia. Podporil Fond na podporu umenia

Fotogaléria z mobility: