FDU prava 25 mensie

Úspech študentov na Poděbradských dňoch poézie

V českých Poděbradoch sa v dňoch 26. - 29. 5. 2022 konal v poradí už 59. ročník medzinárodného festivalu Poděbradské dni poézie. Dominuje na ňom recitačné umenie študentov vysokých divadelných škôl i profesionálov zo Slovenska, Moravy a Čiech.
Poslucháči Fakulty dramatickým umení Akadémie umení sa pod pedagogickým vedením Mgr. art. Zuzany Budinskej, ArtD. každoročne zúčastňujú súťažnej prehliadky v rámci Fóra prednesu poézie a prózy. V česko-slovenskej konkurencii tento rok zaznamenali výrazné úspechy a za svoje interpretačné výkony si odniesli viacero ocenení.

Najvyššie ocenenie - LAUREÁT ceny Vladimíra Ruska, Cenu publika a Cenu Viliama Záborského za vynikajúci javiskový prejav spojený s majstrovstvom reči a interpretáciu pôvodnej slovenskej tvorby (nebola udelená od roku 2013) získala EVA GRIBOVÁ.
Cenu za mimoriadny umelecký výkon porota udelila NORBERTOVI ČABALOVI.
Cenu za dramaturgiu získala ZUZANA OGURČÁKOVÁ a Cena za voľbu výrazových prostriedkov putovala do rúk KLÁRY NOVOTNEJ.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú medzinárodnú reprezentáciu!

Ocenení študenti