FDU prava 25 mensie

Tvorba Martina Bašistu ocenená na festivale Gorazdov Močenok

Víťaznú sošku si z jubilejného XXX. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok odniesla inscenácia Tri śestri v podaní divadelného súboru Na skok z Raslavíc v réžii poslucháča katedry dramaturgie, réžie a dramaturgie Martina Bašistu 🥇🥇🥇
Svojou adaptáciou Čechovovho diela presvedčili nielen odbornú porotu (Marek Mokoš, Michal Babiak, Peter Weinciller), ale aj celé publikum, ktoré nadšene tlieskalo v stoji.
→ Viac info sa dozviete vo Festivalom spravodaji.
Srdečne k 1. miestu gratulujeme a tiež k postupu na Scénickú žatvu! 👏
Scénická žatva je vrcholný festival neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu s medzinárodnou účasťou, ktorý tento rok oslavuje 100. výročie.

Foto Michal Lašut