FDU prava 25 mensie

Film Za zlatou

Ján Zachara je slovenský olympijský víťaz, ktorý na olympiáde v Helsinkách v roku 1952 získal zlatú medailu v tzv. mušej váhe. Napriek svojmu vysokému veku 94 rokov je Ján Zachara stále aktívnym človekom, ktorý dokonca stále navštevuje boxeristický klub v Dubnici nad Váhom a pomáha s jeho činnosťou. Študenti Akadémie umení, Katedry filmovej dramaturgie a scenáristiky a Katedry dokumentárneho filmu sa vďaka podpore Nadácie Tatrabanky mohli dozvedieť viac o tomto slávnom športovcovi a dostali príležitosť pracovať na filmoch, ktoré pána Zacharu bližšie predstavia divákom. Vďaka študentom vzniklo niekoľko krátkych dokumentárnych filmov a rozšírený námet so storylinom pre hraný film o živote tohto legendárneho športovca. Filmy budú čoskoro predstavené verejnosti.