FDU prava 25 mensie

Úspech študentov herectva Poděbradoch

Úspech študentiek a študentov herectva v Poděbradoch 👏
V českých Poděbradoch sa v dňoch 27. - 30. 4. 2023 konal jubilejný 60. ročník renomovaného medzinárodného festivalu Podebradské dni poézie. Dominuje na ňom recitačné umenie študentov stredných a vysokých divadelných škôl i profesionálov zo Slovenska, Moravy a Čiech.
Poslucháči Fakulty dramatickým umení Akadémie umení sa pod pedagogickým vedením Zuzany Budinskej každoročne zúčastňujú súťažnej prehliadky v rámci Fóra prednesu poézie a prózy II. kategórie. V česko-slovenskej konkurencii aj tento rok zaznamenali úspechy a za svoje interpretačné výkony si niektorí odniesli aj ocenenie.

Cenu za mimoriadny umelecký výkon - EVA GRIBOVÁ (prvá zprava).
Cenu za dramaturgiu - KLÁRA NOVOTNÁ (prvá zľava).
Cena Rozhlasu a televízie Slovenska - VERONIKA LACKOVIČOVÁ (v strede).

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú medzinárodnú reprezentáciu!


Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia