FDU prava 25 mensie

Študenti ocenení na festivale Poděbradské dni poézie

VÝNIMOČNÝ ÚSPECH V PODĚBRADOCH

Ďakujeme študentom herectva FDU Vanese Šankovej, Veronike Lackovičovej, Ažbete Kráľovej, Kláre Novotnej a Lukášovi Strašíkovi, ktorí pod pedagogickým vedením Zuzany Budinskej reprezentovali Akadémiu umení na 61. ročníku medzinárodného festivalu Podebradské dni poézie. Ich skvelé výkony ocenila odborná porota aj diváci a máme radosť, že k nám putuje aj titul víťaza súťaže.

Laureát Ceny Vladimíra Ruska a Cena publika - Vanesa Šanková
Cena za voľbu výrazových prostriedkov - Alžbeta Kráľová
Cena Rozhlasu a televízia Slovenska - Veronika Lackovičová
Srdečne blahoželáme!

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.