FDU prava 25 mensie

360° realita v mediálnom priestore - 1. rok riešenia KEGA 2022

KEGA 2022 grant
1. rok riešenia

360° realita v mediálnom priestore

Za účasti študentov Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Filmovej fakulty VŠMU a študentov Dizajnu médií PEVŠ sa 20. – 22. 10. v Bratislave konali workshopy a prednášky realizované v rámci projektu KEGA 360° realita v mediálnom priestore., ktorého spoluriešiteľom je aj doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD. z FDU. Aktívne sa ho zúčastnil aj ďalší pedagóg našej fakulty doc. Ing. Peter Neštepný. Cieľom projektu KEGA je vytvoriť prvé videozáznamy v 360° realite s informačným a dramatickým obsahom. Takým môže byť záznam prebiehajúcej udalosti (hudobnej alebo divadelnej), žánrový alebo dokumentárny príbeh realizovaný študentmi a následne publikovaný na internetových prehliadačoch s možnosťou interaktívneho sledovania divákmi. Projekt vytvára podmienky pre spoluprácu študentov z rôznych škôl a je predpokladom budúcich technologicko-edukačných spoluprác. Pripravuje študentov na možnosti využitia tejto technológie v profesionálnom prostredí a zvyšuje konkurencieschopnosť v porovnaní so zahraničím. V druhom a treťom roku riešenia projektu je cieľom vytvoriť dokumentárny a hraný projekt v tejto technológii.