FDU+logo720

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie Bakalárske štúdium

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2020/2021   Divadelná dramaturgia a réžia Filmová a televízna réžia a...

Akreditované Odbory

Akreditované študijné programy I. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 2.2.4 Divadelné umenie Forma štúdia: denná   Študijný program: Herectvo Bakalársky študijný program Herectvo má za cieľ...