FDU+AU textbanner720

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie Bakalárske štúdium

Informácie o prijímacom konaní   → Prijímacie konanie na bakalárske štúdium 2022/2023 Herectvo → Povinné texty do 2. a...

Akreditované Odbory

Akreditované študijné programy I. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie Forma štúdia: denná   Študijný program: Herectvo Bakalársky študijný program Herectvo má za cieľ rozvoj...