FDU+AU textbanner720

Akademický senát FDU AU

Personálne zloženie AS FDU

Predseda
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD.
 

Podpredseda zamestnaneckej časti
Mgr. Peter Himič, PhD

Podpredseda študentskej časti
Bc. Terézia Šusteková

Tajomník
Mgr. Ingrid Dobišová

Členovia zamestnaneckej časti AS FDU

Katedra herectva
Mgr. art. Anna Gromanová, Ph.D.
 
Katedra Filmovej dramaturgie a scenáristiky
PhDr. Kateřina Javorská
doc. Mgr. Vladimír Štric
 
Katedra divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie
Mgr. art. Jaroslav Daubrava, ArtD.
 
Katedra dokumentárnej tvorby
Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.
doc. Ing. Peter Neštepný

Členovia študentskej časti AS FDU

Katedra dokumentrnej tvorby
Rebeka Bizubová
 
Katedra divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie
Zuzana Hodžová
 
Katedra Filmovej dramaturgie a scenáristiky
Kristína Anna Majcherová
 
Katedra herectva/študent III.stupňa štúdia
Mgr. art. et. Mgr. Filip Jekkel