FDU+logo720

Akademický senát FDU AU

Predseda
 • Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.
Podpredseda zamestnaneckej časti
 • Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD.
Podpredseda študentskej časti
 • Bc. Peter Magurský - zástupca za Katedru herectva
Tajomník
 • Mgr. Ingrid Dobišová
Členovia zamestnaneckej časti AS FDU
 • doc. Ing. Peter Neštepný
 • Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.
 • PhDr. Elena Knopová, PhD.
 • Mgr. Martin Palúch, PhD.
 • PhDr. Kateřina Javorská
 • Mgr. art. Tomáš Mischura, ArtD.
Členovia študentskej časti AS FDU
 • Zuzana Hodžová - zástupkyňa za Katedru divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie
 • Bc. Michal Lačný - zástupca za Katedru filmovej dokumentárnej tvorby
 • Bc. Šárka Redlingerová - zástupkyňa za Katedru filmovej dramaturgie a scenáristiky