FDU+AU textbanner720

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie Bakalárske štúdium

Informácie o prijímacom konaní Prijímacie konanie na bakalárske štúdium 2021/2022   Výsledky prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022 Filmová...

Akreditované Odbory

Akreditované študijné programy I. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie Forma štúdia: denná   Študijný program: Herectvo Bakalársky študijný program Herectvo má za cieľ rozvoj...