FDU+logo720

Výzva na predkladanie návrhov v rámci projektu Študentská osobnosť Slovenska .

http://www.studentskaosobnost.sk/informacie.html