FDU+logo720

doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.

Docent Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie

 
Kancelária: č. dverí
Telefón: 048/4320 xxx
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Narodený 1959
Vzdelanie:
1974 – 1978
Gymnázium v Košiciach

1978 – 1984
vysokoškolské štúdium
v odbore Divadelné a rozhlasové umenie – Divadelná réžia
Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave,
udelený akademický titul „Mgr. art.“

2004 - 2010
doktorandské štúdium
študijný odbor Teória a dejiny divadla
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Udelený titul „PhD.“

Umelecko - pedagogické pôsobenie:
2002 - 2004
2005 – 2006
uzavretý pracovný pomer na miesto „hosťujúci docent“
Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

2006
docent v odbore 2.2.4 divadelné umenie
habilitačné konanie : Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Priebeh povolaní:
1984 – 1988
režisér
Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene

1988 – 2005
režisér
Divadlo SNP v Martine

1999 – 2002
vysokoškolský učiteľ vo funkcii - odborný asistent
Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

2002 - 2004
2005
uzavretý pracovný pomer na miesto „hosťujúci docent“
Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

2006
vysokoškolský učiteľ vo funkcii – docent
Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

2007
vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesora – mimoriadny profesor
Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Priebeh akademických funkcií:
02.03.2004 – 21.06.2006
poverený funkciou prodekana pre štúdium
Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

22.06.2006 – 31.12.2006
poverený funkciou dekana
Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

01.01.2007 - 18. 02. 2008
vymenovaný za dekana
Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

19.12.2007
zvolený za kandidáta na rektora
Akadémie umení v Banskej Bystrici

19.02.2008 – 19. 2. 2012
rektor AU v B. Bystrici

15. 12. 2011
zvolený za kandidáta na rektora
Akadémie umení v Banskej Bystrici

20. 2. 2012 – 20. 2. 2016
rektor AU v B. Bystrici

25. 2. 2016
zvolený za prorektora AU v B. Bystrici

Olha foto

Prednášané predmety:
Príprava a realizácia absolventského
projektu I – II, H4p (+ Fedešová)
 
Príprava a realizácia divadelného
predstavenia I - II , H5p (+ Fedešová)
 
Základy réžie 1-2, DDR1p
 
Tímová príprava projektu
inscenácie 1-2, DDR4p (+ Sládeček)
 
Režijná tvorba 1-2, DDR4pv (+ Spišák)
 
Teória a dejiny divadelnej
réžie 1-2, DDR4pv
 
Réžia absolventskej
inscenácie 1-2, DDR5pv (+Fedešová)
 
Herec a režisér v procese
tvorby 1-2, DU 2,p
 
Réžia a div. Priestor 1-2, DU, v