FDU prava 25 mensie

doc. Mgr. Martin Timko, ArtD.

Docent Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Narodený 1975
Vzdelanie:
2012 – ukončené doktorandské štúdium na Vysokej škole múzických umení
2000 – 2005 Vysoká škola múzických umení Odbor: Divadelná veda – teória a dejiny divadla
1990 – 1994 Gymnázium – všeobecné, Prešov, ukončené maturitnou skúškou

Kurzy:
V roku 2005 a 2006 kurz s ruským divadelným režisérom prof. Jurim Alschitzom
 
Pedagogická prax:
Pedagogická činnosť v rámci doktorandského štúdia od akademického roku 2005/2006 až do akademického roku 2008/2009 na VŠMU v Bratislave – prednášky a semináre z dejín slovenského divadla, Úvod do štúdia divadelnej vedy, Proseminár divadelnej kritiky pre 1. a 2. ročník, Metodológia vedeckej práce, pre subkatedru manažmentu prednášky z teórie drámy a divadla - Úvod do štúdia divadla.
 
Od februára 2013 do augusta 2014 som prednášal kapitoly z dejín českého a slovenského divadla a viedol tiež seminár o slovenskej dramatickej klasike a jej interpretácii v slovenskom profesionálnom divadle.
 
Od akademického roku 2008/2009 prednášam na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na katedre Dramaturgie, réžie a teatrológie – Systematické dejiny svetového divadla, Svetoví a slovenskí režiséri, Dramaturgia absolventskej inscenácie, Osobnosti slovenského divadla, Nové trendy v divadle 20. storočia.
 
V ostatnom čase pripravujem pre študentov FDU AU v banskej Bystrici skriptum z dejín svetového divadla.
 
Dramaturgia v slovenských profesionálnych divadlách:
Divadlo Jána Palárika v Trnave:
Ján Palárik, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch v DJP Trnava, premiéra 9. a 10. júna 2010
William Shakespeare: Komédia omylov, 19. mája 2012
Ján Palárik: Dimitrij Samozvanec, premiéra 19. októbra 2013
Peter Kováčik: Boží vták, premiéra 28. februára 2015
Robert Louis Stevenson: Ostrov pokladov, premiéra 20. júna 2015
 
Od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2010 interný dramaturg Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi:
P. Dobšinský – A. Kret: O ružovej Aničke, premiéra 30. 11. 2008
F. Wedekind: Jarné prebudenie, premiéra 27. 2. 2009
M. Gavran: Všetko o mužoch, premiéra 17. 4. 2009
M. Gavran: Všetko o ženách, premiéra 22. 5. 2009
A. N. Ostrostrovskij: Bankrot, premiéra 25. 9. 2009
V. Macek - J. Pražmári: O Dorotke, premiéra 21. 2. 2010
Timrava: Krása krás, premiéra 23. 4. 2010
 
Spolupráca s ochotníkmi:
Pravidelne sa zúčastňujem v porotách na ochotníckych prehliadkach – súťažná prehliadka Anička Jurkovičová a nesúťažná prehliadka Belopotockého Mikuláš.
 
Lektorská spolupráca s divadelnými ochotníkmi z Liptovského Mikuláša. Vzdelávanie na tému divadelnej dramaturgie, analýzy a interpretácie dramatického textu od roku 2008.

Na divadelnej prehliadke FEDIM v Tisovci v roku 2014 som pre mladých ochotníkov viedol seminár o divadelnej kritike.

Výstavy o divadle:
Spolupracoval som na výstave o dejinách slovenského profesionálneho divadla v 20. storočí Divadlo – Vášeň, telo, hlas (expozície Bratislava, Košice, Martin). Autorsky som participoval a pripravoval výstavy o významných osobnostiach slovenského divadelníctva – Ferdinand Hoffmann (2008), Štefan Králik (2009), Július Barč-Ivan (2009), Povolanie: Režisér Pavol Haspra (2009), SND verzus SND (2010), Jonáš Záborský posledný medzi prvými, prvý medzi poslednými (2012), Janko Borodáč (2012) , Cesta človečinou (2013), Režisér Jozef Palka (2014), Mág divadelnej harmónie, hravosti, krásy a baladickosti (2014), opäťminútsto. snd (2015).
 
Organizácia vedeckých podujatí:
11. novembra 2015 som kordinoval aj participoval na vedeckom kolokviu Návraty k istotám venované významnej osobnosti slovenskej teatrológie profesorovi Jánovi Boorovi. Uskutočnilo sa v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave. Na vedeckom kolokviu som vystúpil aj s príspevkom Životné a odborné cesty profesora Jána Boora.
Timko foto
Prednášané predmety:
Dejiny svetového divadla
Dramaturgická tvorba
Dramaturgický projekt
Dramaturgia absolventskej inscenácie
Nové trendy divadla 20. storočia
Svetoví a slovenskí režiséri
Dramaturgicko-režijný seminár
Sumarizácia dejín divadla
Rekonštrukcia divadelnej inscenácie