FDU+AU textbanner720

Vedecká a umelecká rada FDU

personálne zloženie

Predseda VaUR FDU:

doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.

Členovia akademickej obce fakulty:

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

prof. Mgr. Jan Gogola

doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD.

doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.

doc. Mgr. art. František Výrostko

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.

Členovia mimo akademickej obce fakulty:

prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

prof. Mgr. Jozef Hardoš, ArtD.

prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD.

doc. Mgr. Eva Bobková

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Ing. Jaroslav Dóczy. PhD.