FDU prava 25 mensie

Vedecká a umelecká rada FDU

Predseda VaUR FDU:

doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.

Členovia akademickej obce fakulty:

prof. Mgr. Jan Gogola

prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.

doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Štric

doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD.

doc. Mgr. art. František Výrostko

doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.

Členovia mimo akademickej obce fakulty:

prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

prof. Mgr. Jozef Hardoš, ArtD.

prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD.

doc. Mgr. Eva Bobková

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.

Predseda VaUR FDU:

doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.

Členovia akademickej obce fakulty:

prof. Mgr. Jan Gogola

prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.

doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Štric

doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD.

doc. Mgr. art. František Výrostko

doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.

Členovia mimo akademickej obce fakulty:

prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

prof. Mgr. Jozef Hardoš, ArtD.

prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD.

doc. Mgr. Eva Bobková

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.