FDU+logo720

MIME FEST 2018 - medzinárodný festival mimického divadla

Festival MIME FEST - medzinárodný festival mimického divadla v Poličke ( Česká republika )

Festival predstavuje spoluprácu so zahraničnými festivalmi, školami a významnými inštitúciami v odbore mimického umenia. Zapája ich do širšieho európskeho kontextu a otvára nové možnosti stretnutia umelcov. Dramaturgia programu sa zameriava na profesionálnych umelcov a široký okruh foriem mimického divadla. Jeho hlavnou súčasťou je podpora mladej generácie a edukatívne činnosť - workshopy a semináre vedené odborníkmi určené ako pre študentov umeleckých škôl, tak pre verejnosť. 

Zoznam workshopov a ich bližší popis nájdete v príspevku a na webstránke www.mimefest.cz

Účastnícky poplatok je pre študentov FDU AU 5 000 Kč, bez ohľadu na to, kedy sa prihlásite. Zahŕňa v cene poplatok za workshop, ubytovanie a stravu na celý týždeň, plus vstupné na všetky predstavenia festivalu zdarma.