FDU prava 25 mensie

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie Bakalárske štúdium

Výsledky prijímacieho konania pre akademický rok 2022/2023 Filmová a televízna réžia a scenáristika - špecializácia Filmová...

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy I. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie Forma štúdia: denná   Študijný program: Herectvo Bakalársky študijný program Herectvo má za cieľ rozvoj...